Svetaines struktura
2019-08-24

Baleto skyriuje dirba

2019-01-28

Direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui

 Eligijus Butkus 


Koncertinės ir sceninės praktikos specialistė

Giedrė Zaščižinskaitė - Keblienė

 

Klasikinio šokio technikos bei praktikos mokytojai:

Deimantė Karpušenkovienė klasikinio, duetinio šokio, barre-a-terre ir kūno formavimo,gimnastikos metodinės komisijos pirmininkė

Loreta Bartusevičiūtė - Noreikienė 

Neli Beredina 

Audronė Domeikienė

Gražina Dautartienė

Liudmila Grava  

Deimantė Karpušenkovienė 

Marija Kiršienė 

Danielius Kiršys 

Rūta Kudžmaitė - Daraškevičienė

Jolanta Liaugminienė 

Aleksandr Semionov 

Petras Skirmantas 

Jolanta Vymerytė 

Inga Kibildienė

Kristina Kanišauskaitė-Navickienė


Duetinio šokio mokytojas

Jurij Melnikov

 

Barre-a-terre mokytojai

Marina Levickienė 

Kristina Kanišauskaitė-Navickienė


Kūno formavimo mokytojai

Algirdas Papickas

Jurij Melnikov


Gimnastikos mokytoja

Svetlana Jasevičienė 

 

Modernaus/šiuolaikinio šokio mokytojai 

Lina Puodžiukaitė - Lanauskienė -modernaus ir šiuolaikinio šokio, aktorinio meistriškumo moderniame šokyje, kompozicijos ir improvizacijos, teatro ir baleto istorijos ,jogos metodinės grupės pirmininkas

Lina Puodžiukaitė - Lanauskienė 

Sigita Juraškaitė

Goda Laurinavičiūtė

Miglė Praniauskaitė


Kompozicijos ir improvizacijos mokytojai

Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė

Sigita Juraškaitė

Goda Laurinavičiūtė


Gatvės šokių mokytojas

Jevgenij Tichonov


Jogos mokytoja

Brigita Paulauskienė 


Teatro, baleto istorijos mokytojai

Jelena Malikėnienė 

Lina Puodžiukaitė – Lanauskienė


Muzikos analizės ir pasaulio ritmų mokytojas

Vytautas Jurgutis 


Aušra Gineitytė charakterinio, l. liaudies, istorinio šokio metodinės ,aktorinio meistriškumo balete,improvizacijos ,grimo komisijos pirmininkė

Charakterinio šokio mokytojai              

Aušra Gineitytė


Istorinio šokio mokytojai

Deimantė Karpušenkovienė 

Jolanta Liaugminienė 


Lietuvių liaudies šokio mokytoja

Raminta Čyplytė


Aktoriaus meistriškumo mokytojai

Vaidotas Martinaitis

Živilė Baikštytė


Grimo mokytoja

Jurgita Beržiūnė

 

Improvizacijos mokytojai

Vytautas Brazdylis

Aušra Gineitytė


Akompaniatoriai

Judita Plytnikienė  - akompaniatorių metodinės komisijos pirmininkė

Olga Beliukevičienė 

Audronė Bernotavičienė 

Nida Butkevičienė 

Idalija Dirsienė 

Jelena Isakova 

Jurgita Kazakevičiūtė 

Marija Kižina 

Dalia Lapienienė  

Rita Liutenko 

Vilija Urbonienė 

Liudmila Taranikova 

Audronė Uzdraitė 

Birutė Vanagė

Loreta Zinkevičienė 

Eglė Gabrėnaitė

Agnė Jurkūnienė


Šokio akompanavimo mokytojai

Audronė Uzdraitė  – šokio akompanavimo metodinės komisijos pirmininkė

Atamalian Jelizaveta

Balčytienė Violeta 

Beliukevičienė Olga

Butkevičienė Nida

Dirsienė Idalija

Grušnienė Dovilė

Jurkevičiūtė - Navickienė Eglė

Jurkšaitė Danielė

Jurkūnienė Agnė

Kazakevičiūtė Jurgita

Lapienienė Dalia

Urbonienė Vilija

Minkevičienė Jolanta

Pečiukonytė Vilma

Plytnikienė Judita

Rudaitienė Jūratė

Savickienė Raimonda

Scerinienė Indra

Uzdraitė Audronė

Zinkevičienė Loreta

Vasiliauskaitė Dalia

Žarskus Eugenijus

Žukauskienė Natalija

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis