Svetaines struktura
2019-07-19

Priėmimas į darbą

2019-07-02

SKELBIA ATRANKĄ BIOLOGIJOS MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

 Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Motyvacinį laišką (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas);
7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas).
Tik atrinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris numatomas 2019 m. liepos 3 d.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, kasdien el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. birželio 19 d., pabaiga 2019 m. liepos 2 d. 14.00 val.).
Dokumentai iš anksto susitarus telefonu gali būti pateikiami asmeniškai adresu T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėjai Aušrinei Poškienei (kab. 022).
Informacija apie konkursą taip pat skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Aušrinė Poškienė, tel. 861236839 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Apie atrankos (pokalbio žodžiu) laiką ir vietą informuosime tik atrinktus kandidatus iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val.

BIOLOGIJOS MOKYTOJAS (-A)

Pareigybės pavadinimas: biologijos mokytojas (-a);
Darbo krūvis, (val. per savaitę): 21 val. (per sav.)
Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos su galimybe sutartį pratęsti neterminuotam laikotarpiui
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija.
Darbo mokykloje patirtis vertinama kaip privalumas
Kita informacija: pamokų vedimas 5-12 klasių mokiniams. 

 

 

NACIONALINĖ M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA
IEŠKO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO (-OS)

Pareigybės pavadinimas: Bendrosios praktikos slaugytojas (-os)

 

Darbo krūvis, (val. per savaitę): 38 valandos per savaitę pilnu etatu

Išsilavinimas – slaugos studijų ar joms prilygintų studijų baigimo diplomas

Darbo pobūdis: teikti būtinąją medicinos pagalbą, prižiūrėti, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas laikantis maisto saugos reikalavimų pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus valgiaraščius, atlieka mokinių patikras dėl asmens higienos, niežų ir pedikuliozės, vadovaujantis higienos normos (HN) nuostatuose išdėstytais reikalavimais bei vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
Bendrosios praktikos slaugytojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1 turėti slaugos studijų baigimo diplomą, taip pat bendrosios praktikos ir (ar) atitinkamą specialiosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
4.2.turėti privalomojo pirmosios pagalbos ir privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;
4.3.žinoti medicinines higienos normas;
4.4.mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje;
4.5. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
4.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
4.8.gebėti bendrauti su žmonėmis, grindžiant tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais.
Darbo patirtis su vaikais ir/ar mokymo įstaigoje vertinamas kaip privalumas.

 SKELBIA ATRANKĄ DIZAINO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Motyvacinį laišką (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas);
7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma, tačiau vertinama kaip privalumas).
Tik atrinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris numatomas 2019 m. liepos 3 d.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, kasdien el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. birželio 14 d., pabaiga 2019 m. birželio 27 d. 15.00 val.).
Dokumentai iš anksto susitarus telefonu gali būti pateikiami asmeniškai adresu T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėjai Aušrinei Poškienei (kab. 022).
Informacija apie konkursą taip pat skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos personalo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Aušrinė Poškienė, tel. 861236839 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Apie atrankos (pokalbio žodžiu) laiką ir vietą informuosime tik atrinktus kandidatus iki 2019 m. birželio 26 d. 17 val.

 

DIZAINO MOKYTOJAS (-A)
Pareigybės pavadinimas: dizaino mokytojas (-a);
Darbo krūvis, (val. per savaitę): 13 val. (per sav.)
Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos su galimybe sutartį pratęsti neterminuotam laikotarpiui
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis meninis išsilavinimas (dizaino specialybė), pedagogo kvalifikacija.
Darbo mokykloje patirtis vertinama kaip privalumas
Kita informacija: pamokų vedimas 9-10 klasių mokiniams.


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis